Infobundel schooljaar 2020-2021

Infobundel schooljaar 2020-2021

 

Beste leerlingen, ouders en grootouders,

 

We hoopten te starten zonder al te veel poespas.

Ondertussen is duidelijk dat dit door COVID-19 nog steeds niet mogelijk is…

Van zodra we dinsdag al de beschikbare draaiboeken mochten ontvangen, heeft onze Corona-kerngroep van de school (figuurlijk dan) de koppen bij elkaar gestoken om toch wel belangrijke knopen door te hakken.

We mogen dan wel starten met een gele kleurcode, maar oranje of rood loeren om de hoek.

 

Wij beseffen ten volle dat de beslissingen die we namen, niet voor alle ouders de best mogelijke (soms praktische) oplossing is.      

Volgens onze visie is het belangrijk om de continuïteit voor de leerlingen te garanderen.  Buiten het feit dat we enorm zullen inzetten om op didactisch vlak te screenen en bij te sturen, mag het welbevinden van onze leerlingen zeker niet vergeten worden.

Wij weten dat kinderen zeer flexibel zijn, maar een duidelijke structuur die kan vastgehouden worden bij nieuwe richtlijnen, vinden we erg belangrijk.

 

We zetten voor u alles op een rijtje:

 

Ouders en externen op school

Momenteel is het toegelaten ouders op school te ontvangen.                                            

Toch lijkt het ons, voor de veiligheid van al onze leerlingen (coronagewijs), niet veilig  om tijdens de ochtend en avond een 300-tal ouders tussen de leerlingen op de speelplaats te ontvangen.

Ook de in- en uitstroom van leerlingen en hun ouders kan voor problemen zorgen.

 

Om tegemoet te komen aan de geannuleerde infoavonden, heeft elke klastitularis een uitgebreide brochure samengesteld over de klaswerking. Deze wordt u, als ouder, apart gemaild (samen met dit document). Wanneer u daarna nog vragen heeft, staat de juf of meester paraat om u te helpen. Contacteer hen gerust via mail of Gimme om vragen te stellen, een online- telefoongesprek te regelen, …

 

Uiteraard bent u ook welkom op school voor een zorggesprek, vragen over facturatie, …. Het moet mogelijk zijn om overleg te plegen bij problemen.  Gelieve dan eerst even de school te contacteren voor het maken van een afspraak. Dit kan telefonisch (015/412002) of via mail (afpraken@goshil.be).

 

Schoolstart ochtend (met schoolstraat) en schooleinde avond (zonder schoolstraat)

De kleutertjes kunnen de school betreden tussen 8u05 en 8u15.

Net zoals voor de zomervakantie zullen de juffen klaarstaan om uw kind(jes) te ontvangen.

De kleutertjes van K0 en K1 mogen langs de voordeur aan het secretariaat de school betreden. K2 en K3 gebruiken de ingang aan de groene, ijzeren poort.

Na schooltijd om 15u zullen zij langs dezelfde weg de school verlaten.

Gelieve aan de overzijde van de straat te wachten, de gemachtigd opzichter zal het verkeer tegen houden.

LET OP: onze allerkleinsten (K0 en K1) verwelkomen wij uitzonderlijk tijdens de eerste week      (1 t.e.m. 4 september) tussen 8u30 en 8u45. De eigen klasjuffen staan dan klaar om ze te ontvangen.

 

Onze leerlingen van de lagere school kunnen naar hun klaslokaal gaan tussen 8u15 en 8u25.

Daar zal de klastitularis hen opwachten om de lesdag aan te vatten.

Ingang voordeur:  L1A, L1B, L1C, L2A, L3A, L3B, L3C

Ingang groene poort:  L4A, L4B, L4C, L5A, L6B, L2C

Ingang Meeuwentoren: L5B, L5C, L6A, L6C, L2B

De leerlingen verlaten de school om 15u10 langs dezelfde weg.

 

We vragen vriendelijk de tijden te respecteren, maar indien u kinderen heeft in de kleuterschool en lagere school, begrijpen we dat dit niet steeds mogelijk is.

 

Aan de stad werd gevraagd om onze fietsenrekken terug op het openbare domein te mogen plaatsen. Dit is nodig om de speelplaats nog steeds in te delen in beheersbare groepen. Ook zijn sommige uitgangen niet geschikt voor fietsen.

We hebben echter nog geen antwoord ontvangen, maar brengen jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

 

Deze manier van werken wordt, door de gewijzigde verkeerssituatie die sinds 1 juli 2020 zijn ingang heeft,  nog steeds gehanteerd. Door de verschillende ingangen te gebruiken trachten wij de leerlingenstromen te verdelen om de belasting op het openbaar domein te beperken.

De brief van de stad over het verkeer in de schoolomgeving kan u raadplegen op onze website bij ‘nieuwtjes’.

We hebben alvast de stad verzocht om extra octopus-hekken te plaatsen. Ook komt er een fietssuggestiestrook en een kiss-and-ride zone in de Louizastraat.

 

Speeltijden

Volgens de nieuwste richtlijnen is het mogelijk om alle leerlingen samen te laten spelen.

Om nog de controle te behouden zullen de leerlingen van de lagere school spelen van 10u10 tot 10u30. De speelplaats zal nog ingedeeld worden per graad.

De kleuters kunnen hun beentjes strekken van 10u30 tot 10u50.

In de namiddag is er geen speeltijd meer.

Geef een drinkbus mee met water. Bekers gebruiken we nu liever niet.

 

Middag en maaltijden

Leerlingen die boterhammen bij hebben, eten in de klas bij hun eigen leerkracht. Zij brengen een drinkbus mee met water. Thee, melk en soep kunnen we momenteel niet aanbieden.

Het is wel mogelijk om dagelijks een warme maaltijd te bestellen. Deze leerlingen eten in de eetzaal (leerlingen per klas worden gegroepeerd).       

Zoals enkele maanden geleden aangekondigd, zullen we in de toekomst met voorinschrijvingen werken. Om organisatorische redenen gebeurt dit nog niet meteen. 

 

Opvang

Onze voor- en naschoolse opvang blijft volledig behouden. Leerlingen kunnen dus op school terecht van 7u tot 19u.      

De opvang is betalend van 7 u – 7u45 en van 15u40 – 19u. We rekenen nog steeds 0,75 euro per begonnen half uur.

Onze leerlingen krijgen geen scankaart meer maar een barcode. Dit is gemakkelijker om bij te drukken in geval van verlies en er is geen extra kost aan verbonden.

De juffen van de opvang hebben nieuwe handscanners die zij zullen gebruiken wanneer er een leerling arriveert of vertrekt tijdens de ‘te betalen tijd’.

Leerlingen hoeven dus niet meer zelf te scannen.

Door de extra poetsdiensten is het niet meer mogelijk om ontbijt en avondmaal aan te bieden. Wel mag u, indien uw kind lang in de opvang blijft, een extra koekje of boterhammen meegeven.

Uw kind mag gebracht worden of opgehaald worden aan de groene poort.

Bij aankomst tussen 7u - 8u en vertrek tussen 17u – 19u, mag u als ouder uitzonderlijk de school wel betreden tot aan het opvangklasje (gang 1ste verdieping, kant Louizastraat).

 

Zorg

Dit schooljaar hebben we extra uren zorg. Maar tijdens de vakantie heeft de overheid beslist om nog extra uren toe te kennen.  Deze komen goed van pas nu we de rekengroepen van 4, 5 en 6 niet mogen laten doorgaan (te grote menging van de bubbels).

Het spreekt uiteraard voor zich dat de andere klassen ook correct bedeeld worden.   

We zijn erg blij met zo een groot zorgteam. Deze mensen zijn momenteel een plan van aanpak aan het uitschrijven voor het komende schooljaar. Tijdens september zal er gefocust

worden op het in kaart brengen van het niveau van de leerlingen, het opsporen van tekorten en gerichte remediëring te plannen.

Bij vragen i.v.m. de zorg:

Ks: juf Chantal      chantal.pel@goshil.be

 

Ls: juf Veronik        veronik.liers@goshil.be

 

Gimme

Tijdens de lockdown hadden we snel een oudercommunicatiekanaal nodig. We gebruikten Questi omdat we reeds vertrouwd waren met hun leerlingvolgsysteem. Dit bleek ontoereikend te zijn voor het posten van video’s, foto’s, …

Gimme sluit meer aan bij wat we wensen en is gemakkelijk in gebruik.

Hiervoor zal u van de klasleerkracht een activatiemail ontvangen (kijk even in de spam). Misschien is dit reeds in orde bij u…

De gewone klasmails blijven ook in gebruik. 

Hiervoor zet u ‘de klas’ voor ‘@goshil.be’  Voorbeeld: K0A@goshil.be, L2B@goshil.be, …

 

Wat te doen bij een mogelijke besmetting?

Verwittig de school zo snel mogelijk en hou uw kind thuis tot het resultaat van de test bekend is. Wij nemen dan contact op met de CLB-arts. Zij zal u en de huisarts bevragen over de situatie. De CLB-arts bepaalt samen met de school de aanpak.

Indien uw kind meer dan twee dagen in quarantaine moet, zal het zorgteam de nodige leerstof, werkblaadjes, … aanreiken.

Hoewel er op de klasbubbels geen maximumaantal staat, trachten wij deze zo klein mogelijk te houden om snel en gericht in te grijpen.

 

 

Wij zijn er ons van bewust dat er vele ouders hun oogappels met een klein hartje naar school sturen. Weet dat wij er alles aan doen om het schoolgaan zo veilig mogelijk te laten verlopen met oog voor het welbevinden van onze leerlingen.

 

 

Tot 1 september!

 

Team GO Shil!

 

#sterkinsamenwerk