De geschiedenis van onze school

Het is merkwaardig dat er over de verre geschiedenis van de toenmalige Mechelse gemeentescholen zo weinig geweten is.  Zeker is dat op het eind van de 19de eeuw onder impuls van het liberaal stadsbestuur tal van nieuwe gemeentescholen werden gebouwd. Daarbij was ook de “Zuidschool” in de Louizastraat, een benaming die gekozen werd naar analogie met de “Centrumschool” in de Schaalstraat en de “Noordschool” in de Sint Jansstraat. Bekende namen van vroegere personeelsleden  in deze scholen zijn directeur Velkger (cfr. Velkgerstraat) en directeur Tonnoyer (“Den Tonnoyer”), madame Toen van de kookles en Charles Trompet die zijn loopbaan eindigde als leraar zedenleer in verschillende stedelijke scholen.

Opvallend is dat alle stedelijke scholen opgetrokken werden in neo-renaissancestijl, de stijl die werd vereenzelvigd met het humanisme en de Verlichting. De katholieke scholen werden in diezelfde periode gebouwd in neo-gotiek , een stijl die meer aanleunde bij de katholieke Middeleeuwen. Ja, zo zie je maar dat de ideologie zelfs in de bouwstijlen zichtbaar was!

Eind jaren twintig was in de Zuidschool de meest bekende meester, meester Stas, die omschreven werd als “giene sumpele!”. De kinderen, die gewoonlijk als de “kadeeën” werden benoemd, droegen petjes met de letters “ZS” vooraan op de pet. Die letters stonden voor de Zuidschool, maar door de concurrentie werden de letters steevast als “Zot Schepsel” vertaald!

In 1944 werden de scholen aan de Leuvensesteenweg en onze school gebombardeerd. Hierdoor moest onze school helemaal opnieuw worden opgebouwd. In de tijd van de oorlog gingen de kinderen slechts halve dagen naar school. Er was een goede samenwerking tussen de scholen van de Louizastraat en de Leuvensesteenweg. Het gebeurde zelfs dat de leerlingen van de ene school in een lange rij naar de andere school gingen, omdat in beide scholen les werd gegeven, de ene in de voormiddag en de andere in de namiddag. Er werd ook een noodschooltje gebouwd in de Onze lieve Vrouwstraat in het gebouw dat nu VOKAM huisvest. Onder meer het vierde leerjaar van meester De Winter werd daar ondergebracht op het gelijkvloers. De Zuidschool was in de volgende jaren ook bekend als zijnde de opvangplaats voor de wezenkinderen.

Eigenaardig was ook dat de speelplaats van de school grensde aan de speelplaats van de lagere school van de RMS, die toen in de lange Nieuwstraat was gevestigd.

We maken dan een sprong naar 1973, het jaar waarin de stad Mechelen beslist om op de plaats van de Zuidschool een Half Internaat op te richten: Stedelijk Half Internaat Louizastraat, bekend onder de afkorting SHIL, was geboren (We mogen ons niet voorstellen wat de afkorting was geworden wanneer we op de Tervuursesteenweg waren gelegen…). Directeurs als  Dir De Leeuw, Dir Bastanie, Dir Guldentops en Dir Le Bruyn volgden elkaar op en zorgden ervoor dat de school een begrip werd in Mechelen. Twee ander opgerichte half internaten, in de Acaciastraat en de Ieperleestraat, zouden nadien weer worden afgeschaft, alleen “de SHIL” bleef over!

In januari 2001 nam Bart Pepermans de fakkel over van directeur Ludo Le Bruyn. Hij had deze samen met zijn team een goed draaiende school achtergelaten die reeds een goede naam in het Mechelse had verworven.

Even later op één september 2002 werd "de SHIL" dan overgenomen door het Gemeenschapsonderwijs. Na lange brainstormsessies werd zo "GO SHIL!" geboren en  dat is nog steeds zo. Binnen de GO SHIL! krijgen de waarden van het GO! extra aandacht en streven we het Pedagogisch Project van het GO! na.

Sindsdien blijft de school maar groeien. In september 2011 kwam er zelfs een vestigingsplaats met 68 kleuters bij. Vanaf dan is de Vlindertuin een onderdeel van GO SHIL! Gelegen aan de groene rand van de stad Mechelen krijgen kinderen er de kans om zich ten volle te ontplooien. Het leerlingenaantal blijft dan ook stijgen, zeker sinds september 2013 ook de lagere school wordt uitgebouwd.

Sinds het schooljaar 2015 - 2016 barsten beide scholen bijna letterlijk uit hun voegen en worden zowel in de Vlindertuin als in de Louizastraat uitbreidingswerken uitgevoerd. Beide scholen bevinden zich momenteel 'under construction'.

Tijdens het schooljaar 2017-2018 werd de kaap van 1000 leerlingen bereikt.

In 2019 werd dan ook beslist dat de beide vestigingen volwaardige scholen zijn en werd 'de scheiding' ingezet. 

De twee scholen streven nu naar een leerlingenaantal van 480 leerlingen. De Vlindertuin blijft nog even groeien, terwijl in de Louizastraat het leerlingenaantal zal verminderen.  

De leerlingen in de Mechelse stadskern krijgen zo meer ruimte om zich nog beter te ontplooien op hun school...