nieuwsbrief augustus 2021

  • 31 augustus 2021

Beste leerlingen en ouders,

Allereerst hopen wij dat jullie een fijne vakantie hebben gehad. Het nieuwe schooljaar 2021-2022 staat al voor de deur.

Corona is nog niet helemaal verdwenen, maar met een aantal zaken kunnen we al wat soepeler omgaan.

We zetten voor u alles op een rijtje:

Schoolstart ochtend (met schoolstraat) en schooleinde avond (zonder schoolstraat)

Al onze leerlingen komen de school binnen langs de grote, groene poort tussen 8u.15 en 8u.30.

Voor de allerkleinsten van K0 wordt een uitzondering gemaakt, zij gebruiken in de ochtend de ingang (voordeur) aan het secretariaat. Deze kindjes mogen tot in het klasje gebracht worden (zie plan).

Een schooldag eindigt om 15u.20 en leerlingen die niet in de studie blijven kunnen opgehaald worden tussen 15u.20 en 15u.35.

Ouders van kleutertjes betreden de school via de voordeur en volgen de aangegeven route.   Leerlingen van de lagere school worden opgehaald op de speelplaats via de groene, ijzeren poort. Wanneer u een kleuter en lagere schoolkind heeft, hoeft u uiteraard niet terug buiten te gaan.

Een  bijgevoegd plan verduidelijkt waar de leerlingen wachten op hun ouders.

Let op: bij het betreden van de school dragen de ouders verplicht een mondmasker.

Fietsenstalling

De fietsen van onze leerlingen zullen vanaf dit schooljaar terug op het schooldomein geplaatst worden.

Onze kleuters en de leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar plaatsen hun fietsen op het schooldomein.  In het begin van het schooljaar wijzen de toezichters de parkeerplaats aan.

De leerlingen van het vijfde leerjaar plaatsen hun fietsen in de fietsenstalling aan de Lange Nieuwstraat.  De leerlingen van het zesde leerjaar plaatsen hun fietsen in de fietsenstalling voor de school.  Van zodra het mogelijk is (qua plaats), worden alle fietsen binnen geplaatst.

Drankje/fruitje lagere school

Net voor de speeltijd van 10u.15 zal er een moment voorzien worden om wat fruit en een drankje (water) te nuttigen in de klas.  We weren de koekjes in de voormiddag en ijveren voor een gezonde snack.  In de namiddag wordt een kort ontspanningsmoment voorzien in de klas waarbij nog wel een (gezond) koekje kan verorberd worden.  In het verleden werd dit reeds toegepast in de kleuterschool.  De snackjes worden verplicht in een doosje meegegeven.  We willen het afval op onze school beperken.

Middag en maaltijden

Leerlingen die boterhammen bij hebben, eten in de klas bij hun eigen leerkracht.  Zij brengen een drinkbus mee met water. 

Leerlingen die warm eten worden per klas gegroepeerd in de eetzaal. 

De bestelling van de warme maaltijden gebeurt maandelijks via de website van de school.

Het menu kan je steeds terugvinden op onze website en jullie worden verwittigd via Gimme wanneer er dient ingeschreven te worden.

Rekengroepen  L4, L5 en L6

De klasdoorbrekende rekengroepen voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar zullen dit schooljaar terug georganiseerd worden.  De rekengroepen worden in overleg met de klasleerkrachten en het zorgteam samengesteld.  Rekenonderwijs op maat zorgt voor een uitzonderlijke leerwinst.

Meer info kon u vinden bij het rapport van juni en uw kind krijgt een persoonlijk briefje met de rekengroep mee de eerste schooldag.

Lessen levensbeschouwing

De lessen levensbeschouwing zullen dit schooljaar weer volledig kunnen doorgaan.  De leerlingen krijgen terug twee uur per week levensbeschouwing.

Voor- en naschoolse opvang

Onze voor- en naschoolse opvang blijft volledig behouden. Leerlingen kunnen dus op school terecht van 7u tot 19u.      

De opvang is betalend van 7 u. tot 8u. en van 15u.50 tot 19u. We rekenen nog steeds 0,75 euro per begonnen half uur. De barcode wordt de eerste schooldag aan uw (kind)eren bezorgd.

Tussen 7u. en 8 u. mogen de leerlingen via de groene poort tot aan het opvanglokaal gebracht worden. Voor de lagere school is dit in de twee gebruikelijke lokalen op de verdieping langs de kant van de Louizastraat. De kleutertjes mogen naar de kleuterspeelzaal gebracht worden.

Vanaf 8u. zijn de leerlingen en toezichters op de speelplaats.

De avondopvang gaat in dezelfde lokalen door als tijdens de ochtend, de leerlingen worden afgehaald via de groene poort.

Zorg

Bij vragen i.v.m. de zorg:

Ks: juf Chantal      chantal.pel@goshil.be

Ls: juf Veronik        veronik.liers@goshil.be

Gimme en mail

Gimme blijft het kanaal voor oudercommunicatie. Brieven, mededelingen, foto’s, … zal u via dit platform ontvangen. Indien u hiermee problemen ondervindt, kan u de school telefonisch inlichten of via mail.

Wanneer u graag een afspraak maakt met de klastitularis van uw kind, kan dit via de klasmail.

Hiervoor zet u ‘de klas’ voor ‘@goshil.be’  Voorbeeld: K0A@goshil.be, L2B@goshil.be, …

Deze adressen kan u ook vinden op de website.

Wat te doen bij een mogelijke besmetting?

Verwittig de school zo snel mogelijk en hou uw kind thuis tot het resultaat van de test bekend is. Wij nemen dan contact op met de CLB-arts. Zij zal u en de huisarts bevragen over de situatie. De CLB-arts bepaalt samen met de school de aanpak.

Indien uw kind meer dan twee dagen in quarantaine moet, zal het zorgteam de nodige leerstof, werkblaadjes, … aanreiken of kan het Google platform gebruikt worden.

Veel informatie over de school kan u tevens vinden in het schoolreglement (zie website).

 

Tot 1 september!

Team GO Shil

pdf bestandplan ochtend.pdf (263 kB)

pdf bestandplan avond.pdf (304 kB)