nieuwsbrief juni 2021

 • 2 juli 2021

Corona in 2021

Het was weeral een schooljaar dat veel schakelen, afstand, … met zich meebracht.

Hoewel we toch hadden gehoopt te kunnen starten op 1 september 2020 zonder veel beperkingen, weten we nu dat dit helemaal niet zo gelopen is.

Maar we koesteren nu toch weer enige hoop en dromen ervan om terug al onze leerlingen te ontvangen zonder maatregelen of richtlijnen. De banden weer wat aanhalen en ons op sociaal vlak terug wat vrijer voelen. Het welbevinden positief beïnvloeden…

Wij staan erop om onze leerlingen, hun ouders en ook de leerkrachten (en ander personeel) te bedanken voor hun inzet, volharding, flexibiliteit en begrip in de vaak moeilijke situaties

Schooljaar 2021-2022

Een aantal zaken kunnen we u al meedelen in verband met volgend schooljaar. Uiteraard dient de evolutie van de pandemie nog even afgewacht te worden, u ontvangt eind  augustus meer informatie in een nieuwsbrief.

Begin en einde schooldag

Vanaf september zal een schooldag starten om 8u.30 en eindigen om 15u.20 (woensdag 12u.15)

Drankje/fruitje (lagere school)

Net voor de speeltijd van 10u.15 zal er een moment voorzien worden om wat fruit en een drankje (water) te nuttigen in de klas. We weren de koekjes in de voormiddag en ijveren voor een gezonde snack. In de namiddag wordt er een kort ontspanningsmoment voorzien in de klas waarbij nog wel een (gezond) koekje kan verorberd worden. In het verleden werd dit reeds toegepast in de kleuterschool.

Rekengroepen

In 2018 werden de klasdoorbrekende rekengroepen voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar georganiseerd. Als snel bleek dat deze manier van werken z’n vruchten afwierp. Elke leerling begeleiden op maat zorgde voor zeer goede resultaten en een enorme leerwinst. Door Corona en de beperkingen wat betreft de klasbubbels, werden we verplicht dit traject even on-hold te zetten. We hopen vanaf september hier terug mee te kunnen starten.               Meer info vindt u, indien uw kind naar het 4de, 5de of 6de leerjaar gaat, in het rapport.

Maaltijden

Door een prijsstijging bij onze leverancier zijn wij genoodzaakt om de prijzen van onze maaltijden ook aan te passen. Deze worden 25 cent duurder.

Kleuterschool: € 4,50

Lagere school: € 4,75

De boterhammen worden genuttigd in de klas en de leerlingen die warme maaltijd eten, gaan naar de eetzaal. Op deze manier kunnen onze leerlingen op een rustige manier eten.

 

 

Facturatie

Vanaf september hebben wij de mogelijkheid om de facturatie 50/50 op te splitsen voor gescheiden ouders. Ook het fiscaal attest wordt dan in twee gedeeld.

Indien u dit wenst, gelieve sabine.van.de.gucht@goshil.be te verwittigen.

Nieuwe adjunct

Juf Lief De Smet heeft besloten haar pensioen op te nemen. We zijn haar erg dankbaar voor de fijne samenwerking, goede raad en tomeloze inzet voor de school.   Na een selectieprocedure kunnen wij verkondigen dat Els Vermeulen juf Lief zal opvolgen.

Klasgroepen

K0a: juf Ann-Sophie                           K0b: juf Petra

K1a: juf juf Kirsten                               K1b: juf Chris

K2a: juf Nathalie                                K2b: juf Christel

K3a: juf Annelies                                 K3b: juf Anja

L1a: juf Kathleen/juf Isabelle            L1b: juf Chris

L2a: juf Inne                                        L2b: juf Valerie                                   L2c: juf Kelly

L3a: juf Evelyne                                  L3b: juf Tania                                      L3c: juf Charlotte

L4a: meester David/juf Cara           L4b: juf Carina                                   L4c: Juf Lien of juf Kirsten

                                                                                                            (afhankelijk van de voorrangsregeling)

L5a: juf Tasja/juf Cara                        L5b: juf Stefanie                                 L5c: juf Anne

L6a: juf Evy                                         L6b: meester Bart                               L6c: juf Veronique

Zorg KS: juf Chantal, juf Ann, juf Beatrice, juf Cara (taalstimulering)

LO KS: juf Lieve, juf Beatrice

Zorg LS: juf Veronik, juf Lucette, juf Martine, juf Marleen, juf Brigitte, juf Isabelle, meester Pieter-Jan

LO LS: meester Pieter-Jan, juf Cara, juf Saskia

Vakanties en vrije dagen 2021-2022

HERFSTVAKANTIE: maandag 1 november 2021 t.e.m. zondag 7 november 2021

KERSTVAKANTIE: maandag 27 december 2021 t.e.m. zondag 9 januari 2022

KROKUSVAKANTIE: maandag 28 februari 2022 t.e.m. zondag 6 maart 2022

PAASVAKANTIE: maandag 4 april 2022 t.e.m. zondag 17 april 2022

VRIJE DAGEN

 • woensdag 20 oktober 2021: pedagogische studiedag
 • donderdag 11 november 2021: feestdag (Wapenstilstand)
 • vrijdag 24 december 2021: facultatieve vakantiedag
 • maandag 14 februari 2022: pedagogische studiedag
 • woensdag 23 maart 2022: facultatieve vakantiedag
 • maandag 18 april 2022: feestdag (Paasmaandag)
 • maandag 16 mei 2022: facultatieve vakantiedag
 • donderdag 26 mei 2022: feestdag (Hemelvaart)
 • vrijdag 27 mei 2022: brugdag
 • maandag 6 juni 2022: feestdag (Pinkstermaandag)

 

EINDE SCHOOLJAAR: donderdag 30 juni 2022: einde lessen 12:15 u, opvang voorzien tot 17u.

Leerlingenraad

Alle kandidaten werden op de hoogte gebracht over hoe er campagne dient gevoerd te worden. De eerste schoolweek in september krijgen zij de mogelijkheid om hun verkiezingsmateriaal mee te brengen. Daarna starten de verkiezingen.  We wensen de kandidaten alvast veel succes!

Ouderraad

Er zijn reeds een aantal ouders die na de vorige nieuwbrief te kennen hebben gegeven dat ze graag in de ouderraad zetelen.  Nog voor het nieuwe schooljaar zal een oproep gelanceerd worden om de kerngroep aan te vullen en/of het team van vrijwilligers te vervolledigen.

 

Vanaf 16 augustus is onze school terug bereikbaar.

Wij wensen u en uw gezin een fijne, ontspannende en deugddoende vakantie!

 

Team GO Shil!