nieuwsbrief september 2021

  • 24 september 2021

 

Nieuwsbrief september 2021

Corona

Op het sociaal overleg en de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid is gisteren beslist om een aantal coronamaatregelen in het onderwijs te versoepelen.

De maatregelen kunnen weer aangescherpt worden als de situatie in de samenleving daar om vraagt. De versoepelingen gelden enkel voor het Vlaams Gewest.

Quarantaine basisonderwijs

  • Wanneer er in een klas in het basisonderwijs 1 leerling een bevestigd Covid-positieve leerling is, worden alle leerlingen en leerkrachten als laagrisico contact beschouwd. Gedurende 7 dagen geldt een periode van verhoogde waakzaamheid. Tot nu toe bedroeg die periode 14 dagen.
  • Wanneer binnen een interval van 7 dagen een tweede geval zich voordoet in dezelfde klas én er een duidelijke link is met de eerste besmetting, dan moeten heel de klas en de leerkracht in quarantaine.
  • Een leerling die op dag 1 van de quarantaine negatief test, mag uit quarantaine. Een leerling  die positief test, gaat in isolatie.
  • Deze nieuwe regeling gaat in op maandag 27 september 2021. 

Andere maatregelen

  • Derden op school zijn toegelaten als hun aanwezigheid vereist is voor de organisatie van het onderwijs.
  • De rol van de preventieadviseur blijft ongewijzigd. De preventieadviseur kan lokaal strengere maatregelen opleggen en dient zijn akkoord te geven bij het organiseren van evenementen, infomomenten, …
  • Maximaal inzetten op ventilatie blijft belangrijk. Er wordt gewerkt aan een ventilatiekader met onder meer CO2-meters.  Onze school heeft zopas meerdere CO2-meters extra aangekocht.

Niet vergeten…

8 oktober 2021: schoolfotograaf

20 oktober 2021: geen school (pedagogische studiedag)

Week van 25 oktober 2021: oudercontact lagere school

1 november tot en met 7 november 2021: herfstvakantie

11 november 2021: geen school (wapenstilstand)

Vrijdag 12 november 2021: WEL SCHOOL (geen brugdag)

Groene speelplaats

Ook dit schooljaar werken wij verder aan het verbeteren van de speelplaats. Zo hebben wij:

-nieuwe buitenstoelen aangekocht voor de bovenspeelplaats/rustige ruimte

-2 nieuwe bomen en boombanken besteld

-plannen om de meccano te laten verbouwen in 2022

… en nog veel meer ideeën staan klaar om uitgewerkt te worden!

 

Team GO Shil!