Visie van onze school

visie

De troeven van onze school:

- Half internaat, open van 7u00 tot 19u00, met kwalitatieve voor- en naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding ter plaatse en met kinderopvang tijdens alle vakanties.
- warme maaltijden
- Samen leren en samen leven = grenzen om te groeien. Kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen een herstelgericht kader.
- Groot vertrouwen in de mogelijkheden van elk kind: iedereen kan iets en samen kunnen we alles.
- Grote verbondenheid van leerlingen, leerkrachten, ander schoolpersoneel, directie en ouders.
- Brede school : verregaande samenwerking met seniorencentrum Hof van Egmont, BuBao den Anker, Muziekschool De Monte, VZW Kinderkwartier en andere buitenschoolse initiatieven.
- Zorgleerkrachten per graad, rechtstreeks verbonden aan de klassen.
- Veel aandacht voor het milieu, vergroening van de speelplaats.