schooljaar 2020-2021

  • 26 juni 2020

  

Beste ouders,

 

Wij willen iedereen bedanken voor het vertrouwen tijdens het schooljaar 2019-2020.

 

De kinderen hebben dankzij onze gezamenlijke inspanningen weer enorme stappen gezet in de richting van een mooie toekomst.

 

Met deze nieuwsbrief ronden we het schooljaar 2019-2020 af en lichten we een tipje van de sluier voor 2020-2021.

 

Wij wensen u en de kinderen alvast een prettige vakantie!

 

2019-2020

Het afgelopen schooljaar was er eentje om nooit te vergeten… Het vernieuwen van de plafonds en de coronacrisis hebben hun stempel sterk doorgedrukt.

Buiten het evalueren van de verschillende projecten trachten we hier niet te lang bij stil te staan en kijken we vooruit naar een (hopelijk) minder problematisch schooljaar.

We willen toch nog even benadrukken dat we zeer verheugd waren met de samenwerking tussen jullie en onze school. Extra dank voor jullie begrip en geduld is hier zeker niet misplaatst!

 

2020-2021

Na een deugddoende vakantie, start op dinsdag 1 september 2020 het nieuwe schooljaar.

We delen graag al de info waarover we beschikken. Uiteraard zijn er een aantal zaken onder voorbehoud door Corona.

 

Klassen

Zoals jullie wellicht weten, verkleint onze school jaarlijks. Dit om onze leerlingen meer ruimte te geven, meer plaats te creëren om projecten uit te werken, een groenere speelplaats uit te bouwen, …

We kiezen er ook voor om de maximumcapaciteit te behouden op 24 leerlingen per klas.

Een aantal leerkrachten kozen ervoor een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Graag geven we even een overzicht voor het schooljaar 2020-2021:

 

Kleuterschool:                                                            Lagere school:

K0A: juf Ann-Sophie                                                   L1A: juf Kathleen

K0B: juf Petra                                                              L1B: juf Christel

K1A: juf Kirsten                                                           L1C: juf Sarah (de Weert)

K1B: juf Chris                                                              L2A: juf Inne

K2A: juf Nathalie                                                        L2B: juf Valérie

K2B: juf Christel                                                          L2C: juf Kelly (Rappoort)

K3A: juf Annelies                                                        L3A: juf Evelyne

K3B: juf Anja                                                               L3B: juf Tania

LO kleutertjes: juf Lieve en juf Beatrice                      L3C: juf Charlotte

Zorg kleutertjes: juf Chantal (coördinator)                L4A: meester David

Extra zorg kleutertjes: juf Beatrice, juf Anneke           L4B: juf Carina

                                                                                   L4C: juf Kirsten

                                                                                   L5A: juf Els

                                                                                   L5B: juf Stefanie (Vermeulen)

                                                                                   L5C: juf Tasja

                                                                                   L6A: juf Evy

                                                                                   L6B: meester Bart

                                                                                   L6C: juf Véronique

                                                                                   LO lagere school: meester Pieter-Jan, juf

                                                                                                                Anne

                                                                                   Zorg: juf Veronik (coördinator)

                                                                                   Zorg: juf Karine (1ste graad), juf Martine

                                                                                            (2de graad), juf Brigitte (3de graad)

                                                                                   Extra zorg: juf Lucette (1ste graad), juf

                                                                                                    Anne (2de graad), juf Isabelle

                                                                                                    (3de graad)

                                                                                   LBV: juf Joke (NCZ), juf Lieve (RKG),

                                                                                           meester Abdel (ISL), juf Suzanne (PGD)

 

 

 

Zoals u wellicht heeft opgemerkt, kunnen we extra zorguren inrichten. Zo kunnen we elke leerling nog beter begeleiden en meer projectmatig te werk gaan.

 

Infoavonden

Een goede en fijne samenwerking met de ouders vinden wij zeer belangrijk #sterkinsamenwerk.  En goede afspraken maken goede vrienden…

Wij nodigen jullie daarom uit op de infoavonden. U wordt na een korte inleiding in de eetzaal verwacht in het nieuwe klasje van uw kind. Hier zal u een meer specifieke uitleg krijgen.

 

Donderdag 27 augustus 2020: kleuterschool (18u30)

Donderdag 3 september 2020: 1ste en 2de laarjaar (18u30)

Maandag 7 september 2020: 3de en 4de leerjaar (18u30)

Dinsdag 8 september 2020: 5de en 6de leerjaar (18u30)

 

 

Facturatie

Zoals sommigen onder jullie gemerkt hebben, is de facturatie niet altijd vlot verlopen. Enkele verkeerde regularisaties uit het verleden staken de kop op en dienden rechtgezet te worden.

Vanaf september zullen wij starten met een nieuw facturatiesysteem dat overzichtelijker is en gelinkt aan ons systeem van de leerlingenregistratie. Dat zal ons heel wat problemen besparen. Ook starten we het schooljaar met Sabine van Gucht die Yannick Goossens zal vervangen. Zij heeft in het verleden al veel gewerkt met verschillende facturatiesystemen.

 

Scannen

Bij het nieuwe facturatiesysteem hoort ook een scanmodule. Er wordt niet meer gewerkt met de scanners aan de inkom. De juffen van de opvang zullen elk een handscanner hebben die ze enkel gebruiken wanneer leerlingen effectief in de opvang blijven.

Geen opvang is dus NIET scannen. 

De scankaarten worden vervangen door een persoonlijke barcode, er dienen dus geen nieuwe kaarten gekocht te worden bij verlies. Wel even melden zodat er terug een veilige, nieuwe barcode kan aangemaakt worden… Oude scankaarten mogen vernietigd worden.

Meer info volgt begin september.

 

Opvang

Ook tijdens het komende schooljaar zal de opvang georganiseerd blijven van 7u ’s ochtends tot 19u ’s avonds. De prijzen blijven dezelfde en het gratis half uurtje voor en na schooltijd blijft behouden.

 

Maximumfactuur

Momenteel zijn wij alles aan het oplijsten in verband met de maximumfactuur.

Door de annulatie van uitstappen, schoolreizen, theatervoorstellingen, … is het erg waarschijnlijk dat u een deel van dit bedrag zal terugkrijgen.

De boekhoudkundige dienst van onze scholengroep zal dit restbedrag terugbetalen begin juli.  Indien u dit wenst, kan u een afspraak maken met onze adjunct (Lief de Smet) om de berekeningen in te kijken.

 

Maaltijden

Vanaf september kan uw kind terug warme maaltijd nuttigen(onder voorbehoud van de evolutie van Corona). 

Voor de maand september zullen wij nog een schatting van het aantal maaltijden maken. Tijdens deze maand kan u dus nog dagelijks kiezen of er een warme maaltijd wordt genomen.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat er vaak een enorme hoeveelheid eten overblijft of er soms tekorten zijn.  We zullen vanaf oktober vragen om een maand op voorhand aan te geven op welke dagen uw kind een warme maaltijd gebruikt. Zo krijgt verspilling geen kans…

Meer info volgt begin september.

 

Externe partners in de naschoolse opvang

Door de Coronacrisis moeten nog heel wat afspraken gemaakt worden met onze externe partners. U wordt hier zeker van op de hoogte gebracht via mail of de website.

 

Digitaal platform voor de school en ouders

Op dit vlak was er voor Go Shil nog heel wat werk aan de winkel. Door de lockdown en het tijdelijk sluiten van de scholen werd dit proces in een sneltempo uitgevoerd.

Questi was de eerste, meest voor de hand liggende oplossing. We werken immers reeds met Questi voor ons leerlingvolgsysteem en de opmaak van de rapporten.

Na deze ‘testperiode’ is gebleken dat er toch nog heel wat hiaten zitten in dit deel van het softwareprogramma.

Voor de communicatie met ouders starten we vanaf eind augustus met Gimme.

Dit forum heeft heel wat voordelen. Het is erg gebruiksvriendelijk, het bevat een kalender, foto’s en video’s kunnen worden gedeeld volgens de GDPR-wetgeving, …

Om dit te activeren zal u in de vakantie via mail een link toegestuurd krijgen.

Het is ook de bedoeling om de brieven in de toekomst langs deze weg te bedelen. We trachten de ‘papierberg’ zo te verkleinen.

Het 4de leerjaar start vanaf september ook met Google classroom. Indien dit een positieve evaluatie krijgt van de leerkrachten, leerlingen en ouders, wordt dit ook geïmplementeerd in de andere leerjaren.

 

Meerdaagse uitstappen

Reeds decennia lang gaat het vijfde leerjaar in september op avonturenklassen. Zoals sommigen zich nog zullen herinneren, is er net voor de vorige editie iets misgelopen. Onze externe partner had een dubbele boeking aangenomen.

We zijn dus op zoek naar een goed alternatief.

Echter, door Corona, werd de GWP (zeilklassen) van het zesde leerjaar verzet naar september. De leerlingen van het huidige zesde leerjaar hebben dan al de school verlaten. 

Dit geeft L5 de kans om in hun plaats te gaan. De zeilklassen zullen doorgaan van 14 tot en met 18 september voor het vijfde leerjaar.  De ouders van het vierde leerjaar hebben deze info reeds ontvangen via meester Pieter-Jan.

Het zesde zal gaan tijdens de week van 17 mei 2021.

 

Lijsten met schoolmateriaal

Uiteraard voorziet de school alle schoolmaterialen zelf.

Wie graag persoonlijk materiaal aanschaft, kan zich baseren op de materialenlijst die samen met het adviesrapport wordt verdeeld.

 

Geniet van jullie vakantie en hopelijk kunnen we opstarten op 1 september met een groene of gele code…                 

                                                              

                                                                 Met vele, warme groeten,

 

                                                             

                                                            Sofie Van Loock en team GO Shil!