schoolstraat-schoolomgeving

 • 12 augustus 2020

Gelieve hiermee rekening te houden bij de schoolstart op 1 september:

Het nadarhek voor de schoolstraat zal in de ochtend dus WEL gezet worden.

Na schooltijd is er GEEN schoolstraat. Hoogstwaarschijnlijk zullen de leerlingen nog steeds niet samen de school verlaten (wel op verschillende tijdstippen zoals voor de vakantie). De stad en wij zorgen voor voldoende gemachtigde opzichters.

Zie hierbij de brief van de stad:

 

Beste ouder, grootouder,

 

Sommige straten in het hart van Mechelen zijn tijdens bepaalde uren autoluw. Vanaf 1 juli 2020 wordt ook een stuk van de Onze-Lieve-Vrouwestraat, tussen de Louizastraat en de Vijfhoek, autoluw. Gemotoriseerd mag de autoluwe straat niet in tussen 11u en 18u. Voetgangers en fietsers (incl. speed pedelecs) krijgen altijd toegang. Dit heeft vanaf 1 september invloed op de schoolomgeving en de huidige regeling van de schoolstraat.

 

Circulatie-aanpassingen in de schoolomgeving

Om het verkeer vlot en veilig te laten verlopen, wordt vanaf 1 juli de circulatie in de omgeving van de autoluwe straat aangepast.

 

 • Louizastraat:
  Verkeer dat de autoluwe Onze-Lieve-Vrouwestraat niet in mag, slaat af naar de Louizastraat. Het deel tussen de Lange Nieuwstraat en Schuttersvest wordt enkelrichting staduitwaarts. Zo beperken we het verkeer in deze straat.

 

 • Ravenbergstraat en Tessestraat:
  Om sluipverkeer te vermijden, sluiten we deze straten af ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Beide straten blijven bereikbaar via de Lange Nieuwstraat.

 

 • Lange Nieuwstraat:
  De rijrichting tussen de Oude Brusselsestraat en Louizastraat wijzigt van richting. Zo creëren we een bijkomende verkeerslus stadinwaarts en hoeft niet alle verkeer via de Hoogstraat.

Wat met de schoolstraat?

Vanaf 1 september is de Louizastraat enkel schoolstraat ’s ochtends van 7.45u tot 8.30u. Het verkeer kan dan nog wegrijden via de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Omdat de Louizastraat tijdens de autoluwe uren een route staduitwaarts is, kunnen we de schoolstraat in de namiddag niet behouden.

 

De school, de politie en de stad maakten intussen afspraken om de schoolomgeving verkeersveilig te maken. Het college van burgemeester en schepenen keurde de uitvoering van de gewenste maatregelen goed op 2 maart 2020 nl.:
 

 • In de Louizastraat komen alle parkeerplaatsen aan één kant. Zo is er plaats voor een fietssuggestiestrook die de fietser extra begeleidt richting de school. Fiets je in de andere richting, dan rij je op de straat.
 • Aan de schoolpoorten beschermen kleurrijke beugels de kinderen tegen aankomend verkeer. Ze maken de weggebruiker er extra op attent dat er een schoolpoort in de buurt is.
 • Paaltjes in de Lange Nieuwstraat vermijden foutparkeren op het voetpad.
 • In de Louizastraat komt een kleine kiss-and-ridezone om schoolkinderen veilig af te zetten en meteen verder te rijden.

 

Deze maatregelen worden uitgevoerd vóór de start van het nieuwe schooljaar.