Update 4 juni 2020

  • 5 juni 2020

 

 

Beste ouders,

 

We kijken uit naar morgen en zijn superblij dat we alle leerlingen van de lagere school terug mogen verwelkomen.

Vorige week heeft u reeds een brief ontvangen met de richtlijnen en afspraken.

 

Toch brengen we de volgende puntjes graag nog even onder de aandacht:

 

1, Kleuterschool

Onze kleutertjes hebben 5 dagen per week les. Zij kunnen ’s ochtends gebracht worden tussen 8u15 en 8u30 aan de juiste inkom. Een schooldag eindigt om 14u45.

Inkom voordeur

Groene poort

Meeuwentoren

K0A

K1B

K0B

K1A

K3B

K3A

K3C

K2A

K2B

De volgorde in de tabel is tevens de volgorde waarin de klassen de school zullen verlaten.

Ouders die iets te laat zijn om hun kind op te halen, begeven zich naar de groene poort nadat alle leerlingen de school hebben verlaten. Dit zal omstreeks 15u25 zijn, we moeten het éénrichtingsverkeer respecteren.

 

2,Lagere school

De klassen van de lagere school hebben les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Woensdag is een lesvrije thuisdag.

De leerlingen worden verwacht in hun eigen klaslokaal tussen 8u30 en 8u45.

Meester Pieter-Jan heeft leuke filmpjes gemaakt over de manier waarop de leerlingen naar hun klaslokaal gaan. U kan deze vinden op fb en op thuisschool (bij zorgklas > filmpjes aankomst school) om aan uw kind te tonen.   Uiteraard is er ook toezicht in de gangen.

LET OP: voor L1, L2 en L6 verandert dus het uur dat de lessen starten

 

 

 

Een lesdag eindigt om 15u of om 15u15.

Voordeur

Groene poort

Meeuwentoren

15u:

L1A

L1C

L2A

L1B

15u15:

L3B

L3A

L6C

15u:

L3C

L4A

L5A

15u15:

L6B

L4C

L4B

15u:

L2C

L2B

L5B

15u15:

L5C

L6A

 

 

 

 

De volgorde in deze tabel is tevens de volgorde waarin de klassen/leerlingen de school zullen verlaten.

Gelieve bij het wachten hiermee rekening te houden. Ouders van leerlingen die niet eerst buiten komen, zetten zich niet vooraan. Gebruik de ruime schoolomgeving om te wachten.

We hebben geen extra ruimte op ons schooldomein om ouders in te delen in wachtvakken. Het kan dus even druk worden… We verzoeken daarom de ouders de regels omtrent social distance te respecteren en een mondkapje te dragen.

 

3, Scannen

Leerlingen die naar school komen tussen 8u en 15u30, hoeven niet te scannen.

Alleen bij gebruik van de opvang, wordt er gescand (uitgezonderd Meeuwentoren).

Dit vergemakkelijkt de in- en uitstroom van de school.

 

4,Bokes en drank

Vermits de keukenwerking nog niet mag opgestart worden, dienen de leerlingen boterhammen mee te brengen. Gelieve ook een gevulde drinkbus mee te geven.

 

5,Fietsen

Wij hebben bij de stad een aanvraag ingediend om onze verplaatsbare fietsenrekken buiten aan de kerk te plaatsen.  Onze speelplaats is ingedeeld om de bubbels gescheiden te houden. Deze zal dus volledig gebruikt worden voor onze leerlingen.

Deze hekken worden, op vraag van de stad, telkens op vrijdag (15u30) binnengezet voor het weekend. Gelieve hiermee rekening te houden.

6,Schoolfotograaf

De schoolfotograaf zal niet meer langskomen.  Wij zullen zelf voor een vervangende, leuke foto zorgen. Zo hebben onze leerlingen toch nog een leuk aandenken aan dit schooljaar J

 

7,Laatste schooldag

De laatste schooldag op 30 juni 2020 zal eindigen om 12u ’s middags. Er wordt nog wel opvang voorzien tot 17u.

 

We hopen op uw begrip en geduld in deze moeilijke tijden,

 

Team GO Shil!