Update Covid-19 code oranje

  • 21 oktober 2020

 

Beste ouders,

 

 

Zoals u wellicht al vernomen heeft via verschillende mediakanalen, is er beslist het onderwijs over te schakelen naar code ORANJE.

 

Deze nieuwe maatregelen en richtlijnen hebben niet alleen een impact op het secundair onderwijs, maar ook in de basisscholen zullen we enkele aanpassingen doorvoeren.

 

Over de volgende zaken werd naar de scholen reeds duidelijk gecommuniceerd:

 

We mogen nog warme maaltijden serveren, dit moet wel aan aparte tafels per klasgroep met voldoende afstand tussen de groepen.

Dit deden we reeds, maar we vragen bij de volgende inschrijfperiode alleen in te schrijven indien een warme maaltijd echt noodzakelijk is.  De capaciteit van de eetzaal is snel bereikt bij deze maatregel.

De boterhammen worden nog steeds genuttigd in het eigen klaslokaal bij de eigen klastitularis.

 

In het basisonderwijs mogen de zwemlessen nog steeds doorgaan in fase oranje.

Het derde leerjaar kan nog gaan zwemmen tot en met december.

 

De lesjes lichamelijke opvoeding kunnen ook nog worden georganiseerd.  Echter dient de kleedruimte na elke klas grondig gereinigd te worden. Praktisch is dit niet haalbaar en gaat er kostbare lestijd verloren.  We vragen om de leerlingen gemakkelijke, sportieve kledij aan te laten trekken op de dagen dat zij gaan turnen.  In bijlage kan u dit schema raadplegen.

 

Ouders mogen op school niet meer worden toegelaten.

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de geplande ouderavonden (lagere school) van volgende week.

Fysieke overlegmomenten worden vervangen door online gesprekken.

De klasleerkracht zal u een nieuwe brief bezorgen om in te schrijven.

Mogelijk wordt de reeds vastgelegde afspraak dus verplaatst.

 

Uitstappen worden opgeschort.

 

 

Over levensbeschouwing is er momenteel nog onduidelijkheid omdat de leerlingen zoveel mogelijk in een vast klaslokaal dienen te blijven. We houden u op de hoogte indien er meer bekend is.

 

Mogen wij u ook vragen om uw kind(eren) zo snel mogelijk op te halen na schooltijd.

De studie/opvang moet in principe zoveel mogelijk buiten doorgaan en met de huidige temperaturen is dit zeker niet aangenaam.

 

 

Contacteer ons gerust indien u nog vragen heeft.

 

 

Stay safe en met vriendelijke groeten,

 

Sofie Van Loock