Update richtlijnen COVID - vanaf 8 november

  • 10 november 2021

Beste ouders,

 

De nieuwe coronarichtlijnen in het onderwijs traden sinds maandag in werking.

Ze werden reeds kort besproken op de nieuwsbrief van oktober, maar we geven u ook graag een meer gedetailleerde versie.   Omdat er vele onduidelijkheden waren, kunnen we u nu pas de correcte informatie bezorgen.

 

De nieuwe maatregelen zijn er om de huidige groei van het virus zoveel mogelijk te beperken, anderzijds werd er ook voor gekozen om de grote test- en quarantainedruk in de lagere scholen te verminderen.

 

In onderstaande zinnen wordt een kind dat besmet is met corona ‘index-kind’ genoemd.

 

Dit wordt ons gevraagd en zullen we toepassen:

 

  • Alle leraren en de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar dragen vanaf vandaag een mondmasker in de klas, wanneer er geen 1,5 meter onder elkaar kan gerespecteerd worden. De leraren zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk maskervrije momenten in te lassen.
     
  • Kinderen onder de 12 jaar worden enkel getest bij het vertonen van symptomen.

 

  • Tot en met 3 index-kinderen binnen 7 dagen in éénzelfde klas wordt de klas als laag risico gezien. De ouders ontvangen bij elke positieve testing dan een brief voor een verhoogde waakzaamheid van 14 dagen. Kinderen zonder symptomen blijven naar school komen.

 

  • Vanaf een 4de index-kind binnen 7 dagen, wordt heel de klas als hoog-risico beschouwd. Heel de klas gaat dan gedurende 7 dagen in quarantaine.  Hierbij is dag 0 de dag waarop het testresultaat van de vierde index bekend is. Dag 1 is de eerste dag van de 7 dagen quarantaine.

U heeft op dit tijdstip dan al drie laagrisico brieven ontvangen (zie vorig punt).

 

  • Wanneer een leraar positief test in de lagere school, wordt er aan een beperkt contactonderzoek gedaan. 

Indien de leerkracht correct omging met de afstandsregel, ventilatie en/of mondmaskerdracht, zal de klas als laagrisico worden beschouwd.

 

  • Indien een leraar in de kleuterschool positief test, wordt de hele klas als hoogrisico gezien. Dit wil zeggen dat alle kleuters van deze groep (vanaf de melding) 7 dagen in quarantaine zullen treden.

 

Het aantal dagen quarantaine kan voor de kinderen niet ingekort worden.

Bij een quarantaine neemt de leerkracht contact met u op over de opvolging van de taken en lessen.

 

Er is nog steeds nog veel onduidelijkheid over het aantal dagen isolatie/quarantaine van een leerling bij een positieve test. Uw huisarts geeft hier meestal wel een advies, maar in het onderwijs werd er in het verleden wel altijd een periode van 10 dagen gehanteerd.

 

Indien ouders graag wensen te weten of hun zoon/dochter, die geen symptomen vertoont, toch covid-19 zou kunnen hebben, wordt aangeraden om een zelftest te doen. Indien deze positief is, contacteer dan het callcenter van  de federale overheid of de huisarts. Zij kunnen zorgen voor een testcode.

 

Bepaalde schoolactiviteiten die reeds op onze kalender stonden, zullen moeten bekeken worden. Oudercontacten moeten terug zoveel mogelijk digitaal worden georganiseerd.

 

Tot slot:

Dank aan alle ouders die ons zo knap op de hoogte hebben gehouden bij een eventuele besmetting in huis en voor de correcte berichtgeving en opvolging naar de school toe.

Ook dank voor het begrip dat jullie tonen voor de leraren en de school wanneer er zeer snel moet geschakeld worden.

 

Er staan nog een aantal uitdagende weken voor de deur…

 

Met vriendelijke groeten,

Sofie Van Loock

Directie GO Shil