Schoolraad

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Deze bestaat uit minimum twee vertegenwoordigers van personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).De directeur woont de vergadering van rechtswege bij met raad en daad.

 

De schoolraad van betekenis voor de school

De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: zo krijgt hij informatie, maar moet hij ook zelf communiceren over de eigen werking. Iedereen blijft zo op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijvoorbeeld over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, …) en een overlegbevoegdheid (bijvoorbeeld over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.

 

 

 

Rechtstreeks verkozen uit de ouders:

Eva Vandersmissen

Younes Amiri

Steven Vercauteren

 

Rechtstreeks verkozen uit het personeel:

Sabine Van de Gucht

Petra Van Rompaey

Nathalie Spiessens

 

Gecoöpteerde leden:

Anke Houben

Jasmijn Volkaert

 

 

 

Vragen, opmerkingen,suggesties?

Laat het ons zeker weten via schoolraad@goshil.be of directie@goshil.be